banner

Klachten

Ik doe er alles aan om je de beste cosmetische en therapeutische zorg te bieden en heb daarover graag goed contact met je.
Mocht het een keer voorkomen dat je vindt dat ik je onjuist of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld heb, vraag mij dan om een verhelderend gesprek.
Je hebt daar dan alle tijd en ruimte om je verhaal te doen.
En ik kan daar dan op reageren en je eventueel uitleggen waarom ik iets op een bepaalde wijze gedaan heb.
We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Levert dit geen bevredigende oplossing, dan kun je gebruik maken van de KNMT en VVAA Klachtenservice.
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is er de KNMT Klachtenservice.
Deze voorziet in een Klachten- en Geschillenregeling waaronder de Geschilleninstantie Mondzorg, een Klachtenfunctionaris en een Onafhankelijke Deskundige.

Meestal is het voor alle partijen beter om samen een oplossing te vinden voordat we een klachtentraject ingaan.
Ik zal mij hiervoor dan ook inspannen.