banner

Tips voor overleg

Tips voor klanten ten behoeve van gesprekken met de behandelaar.

Deze lijst met tips is een hulpmiddel ter voorbereiding op een gesprek of een intake met de behandelaar in verband met een behandeling met botox, fillers of bleken van het gebit

Vóór het gesprek.
Zorg dat je het doel weet van je gesprek, waarom ga je erheen.
Zorg dat je weet wat je wilt vertellen of wilt vragen.
Bereid de vragen die je hebt voor.
Zorg dat je weet welke medicijnen je slikt.

Informatie die je wilt ontvangen.
Zorg dat je informatie krijgt over:
Het onderzoek dat en/of de behandeling (behandelplan) die de behandelaar wil gaan doen.
Het doel van het onderzoek en/of de behandeling.
De gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling.
Wat je moet doen of juist niet moet doen vóór of na de behandeling.
Wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren.
De medicijnen (pijnbestrijding) die je eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn.
De verwachting die je mag hebben van de behandeling.
Wat je na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe jij je zal voelen.
Wat de kosten van de behandeling zijn.

Toestemming.
Stel je op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van de tandarts.
Zorg dat je voldoende tijd hebt om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken.
Beslis of je toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de behandelaar.

Meer informatie.
Vraag naar eventueel aanvullende informatie (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling).

Gesprek opnemen.
Patiënten onthouden ongeveer 10% van wat er tijdens een gesprek met een (tand)arts is gezegd.
Daarom kan het verstandig zijn het gesprek op te nemen. Je kunt het dan later nog eens rustig beluisteren.
Je wordt verzocht van tevoren aan te geven dat je het fijn vindt het gesprek op te nemen.
Wij kunnen dan van onze kant de informatie zo duidelijk en gestructureerd mogelijk geven zodat jij of een ander die het gesprek terug luistert er optimaal gebruik van kan maken.

Tot ziens.
Martin Craanen.