banner

Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving wordt steeds belangrijker.
De praktijk voldoet aan de wettelijke regels.

De praktijk voldoet aan de nieuwste WIP (wet infectie preventie) en Corona richtlijnen,
die door een externe deskundige worden beoordeeld.
Medicatie en materialen worden volgens de regels (gecontroleerd gekoeld) (achter slot) bewaard.
We zijn voorbereid op noodsituaties inclusief een AED.
Er is een regeling voor spoedgevallen.

De data zijn wachtwoord beschermd.
Versturen van gevoelige medische informatie gaat via een beveiligde omgeving.
De Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens wordt toegepast.
De richtlijnen betreffende het Patiëntendossier worden nageleefd.
Ik werk volgens de behandel richtlijnen en protocollen van de NVDFE en Implacademy.
Ik ben bekend met het Kwaliteitskader Cosmetische Zorg van het Zorginstituut Nederland.

De richtlijnen van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
worden gehanteerd.
Ik maak gebruik van de Informed Consent.
Ik sta ingeschreven in het BIG register.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) wordt toegepast.
Zo is er een KNMT en VVAA Klachtenservice. Deze voorziet in een Klachten- en Geschillenregeling waaronder de Geschilleninstantie Mondzorg, een Klachtenfunctionaris en een Onafhankelijke Deskundige.
Het Veilig Incident Melden Systeem (VIM) is geïmplementeerd.
Je kunt ervaringen van andere klanten met mij lezen op Inderpender.
Je krijgt meerdere behandelopties aangereikt en we overleggen samen welke het beste bij je past.